ЗА ПРОЕКТА


Проектът представлява образователен сайт, който представя емоциите и начините им на изразяване. Приложението показва по интересен начин емоционалната интелигентност на хората и емоционалното поведение на животните.

Целта на приложението е да се покаже по интерактивен и забавен начин една от темите от учебното съдържание по философия за VIII-клас – ЕМОЦИИТЕ! С осъществяването на тази цел учениците по-лесно ще усвоят новите знания и ще опознаят сложния свят на емоциите. Чрез нашия проект ще се докаже връзката между най-старата наука - философията и най-съвременната – информационните технологии.

Проектът е разработен в продължение на 5 месеца. Материалите са взети от учебното съдържание по философия за VIII-клас (лекции и учебни помагала по психология и философия), но основните аргументи и изводи в нашия проект са на преподавателката ни по философия в ПГИ – гр. Перник - г-жа Ивета Трайчева. Дизайнът, който избрахме е свободно разпостраняващ се в Интернет, но ние го преработихме и усъвършенствахме, като добавихме осем различни цвята за основните менюта и заглавия на всяка страница, които измерват моментното емоционално състояние на потребителите.

Най-силната функционалност в проекта беше създаването на нашия интерактивен ЕМОЦИОНОМЕТЪР, защото искахме да докажем, че философията не е суха, абстрактна и строго теоретична наука, а е науката, която най-много развива интелекта на човека, което е в основата и смисъла на информационните технологии.

В заключение можем да обобщим, че това е проект, който ще промени значително начина на изучаване на науката философия в училище. Чрез модерните технологии ще бъде представена една от най-съществените теми за най-старата наука – философията. Темата е актуална още от най-дълбока древност до днешни дни, защото все повече съвременните учени подчертават ролята на емоциите за опознаване на човешките същества.

Като устойчивост на проекта смятаме да разработим собствени психологически тестове за изследване на емоционалното състояние, а когато се усъвършенстваме - да създадем собствена система, базирана на невронните мрежи.