ЕМОЦИИ ПРИ ВЪЗРАСТНИТЕ


Емоции при възрастните

Целият емоционален живот на човека се състои в изпълняването на съответни “роли”. Според редица изследвания определена част от човешките емоции (например радост, тъга, страх, ревност) имат очевидни аналози у животните. Но някои универсални човешки емоционални явления, например като гнева и ревността, се приемат за непознати в някои култури, например - ескимосите. Според някои психолози тези емоции не се откриват и у малките деца, защото при тях липсва понятието за лична отговорност, която е необходима съставка на гнева и ревността. Романтичната любов, патриотизмът и презрението също са непознати чувства в редица културни общности.

Субективното преживяване на психологическа значимост е главният различителен белег на емоциите, а у хората тази значимост се задава и променя от пределите на определена култура. У животните, разбира се, действа биологическа програма за преживяването на емоциите. Културната обусловеност на хората е причина за изключително разнообразните, диференцирани и ефективни емоции в конкретни жизнени ситуации.

Емоционалната сфера на възрастните хора е тясно свързана с тяхната активност и цялостна жизнена позиция. Емоцията е понятие, изразяващо психичното състояние на индивида, повлияно от различни субекти и обстоятелства. Това състояние може да бъде както положително (възторженост, радост), така и отрицателно (покруса, скръб), но също така и състояние на безразличие (апатия).

Геронтопсихологията е дял от психологията, който се занимава с психологическите проблеми на хората над средна възраст. Обект на изследване на геронтопсихологията е стареещият човек. Тя е последен раздел от възрастовата психология и изучава възрастовите особености на психичните процеси в процеса на стареене.

Уменията за регулиране на емоциите изглежда се увеличават по време на зрелостта. По-възрастните хора съобщават по-малко отрицателни емоции от по-младите, както и съобщават за по-голяма емоционална стабилност и благополучие в сравнение с по-младите. Възрастните може да са по-добре запознати с намирането на междуличностни несъгласия, отколкото по-младите. По-възрастните хора могат да обърнат повече внимание на доброто и по-малко внимание към лошото. Когато възрастните хора изпитват отрицателна емоция, те могат да се възстановят по-бързо от по-младите.

Интересно е да се установи, че възрастните хора могат да реагират с по-силни емоции от по-младите в някои ситуации.

Всъщност, лошите събития могат да засегнат по-възрастните хора, отколкото по-младите. В проучвания, при които изследователите се опитват да създадат отрицателно настроение сред участниците, възрастните хора могат да реагират с по-силни емоции, отколкото по-младите. Това е особено вярно, ако изследователите използват отрицателни стимули, които са подходящи за възрастни хора, като например стимули за загуба или несправедливост. В някои изследвания се открива, че възрастните реагират на филми, свързани с житейска загуба, с повече негативни емоции от по-младите.