РАЗУМ СРЕЩУ ЕМОЦИИ


Емоции при децата

Още от дълбока древност се смята, че хората са рационални същества и трябва да вземат решения само под въздействието на разума. В днешно време, в резултат на редица изследвания, се установява, че това твърдение е погрешно. Когато човек взема решение, неговият мозък е залян от емоции и именно те задействат ума. Вземането на добри решения изисква участието и на разума, и на чувствата.

Човешкият мозък е разделен на две полукълба - емоционално и рационално. Затова решенията ни трябва да са плод именно на синхрон между разумната и емоционалната ни част.

Никак не е лесно съзнанието да бъде научено да работи в добър синхрон между двете крайности – емоциите и разума. Хората също така са и емоционални същества и няма постъпка, която да не е повлияна от емоциите. Все пак мислите не трябва да бъдат обзети само от емоциите, тъй като те могат да подведат човека във вземането на правилни решения и лесно да го манипулират. Един от най-важните белези за правилното поведение, но и за здравето на човека, е да бъдем в синхрон със самите себе си.

Според редица психолози човекът е здрав, когато е открил истинското си Аз и когато е в синхрон със себе си. Когато човекът не успява да синхронизира разума и емоциите си, това може да доведе до множество проблеми и заболявания. Следните болести могат да бъдат причинени от сблъсъка между разума и емоциите у човека:


Инфекция – причинява се от конфликт между психиката и в тялото;

Алергия – причинява се от повишена агресивност;

Проблеми с дишането – невъзможност за приемане на трудностите на живота и страх от новото;

Стомашни и храносмилателни смущения – невъзможност за справяне с чувствата и с неуспехите, премълчаване на собственото мнение, избягване или неизбягване на конфликти;

Заболявания на черния дроб – невъзможност за правилна оценка, проблеми с доверието и мирогледа на човека;

Очни заболявания – какво не искаме да виждаме и виждаме ли правилно проблемите си;

Ушни заболявания – способност да изслушваме или да не искаме да слушаме другите, липса на равновесие между егоцентризъм и смирение;

Главоболие – притеснение, стрес, непреклонност, упоритост;

Кожни заболявания – самоограничаване, трудност с установяването на контакти или прекомерно желание за близост;

Бъбречни заболявания – проблеми в сферата на партньорството;

Заболявания на пикочния мехур – упорито вкопчване в нещо и неспособност за загуба на нещо;

Сърдечни заболявания – липса на хармония между разума и чувствата;

Нарушен сън – зависимост от желание за власт, желание за контрол и наблюдение, невъзможност за справяне с проблемите.