ПРИЛИКИ И РАЗЛИКИ МЕЖДУ ЕМОЦИИТЕ И ЧУВСТВАТА


Език на тялото

Чувствата са всичко, което може да се възприеме чрез различните видове сетива (допир, мирис, зрение или друг сетивен орган).

Чувствата и емоциите са две свързани понятия, защото са подобни по природа и затова хората ги използват като синоними. Например: Човек може да се чувства щастлив и едновременно да изпитва такава емоция. Основната разлика е, че чувствата са всичко, което може да се изпита чрез докосване, мирис, зрение или друг сетивен орган, а емоцията се използва за описване на психофизиологични изрази, биологични реакции и умствени състояния.

Чувствата се свързват с усещанията. Усещането често се свързва с физическите състояния на човека, които се постигат чрез сетивата, но понятието не се ограничава само с това. То може да се допълни чрез всеки тип опит, който е извън физическото, например усещане за топлина, студ, болка и т.н.

Чувствата могат да бъдат краткосрочни или дългосрочни в зависимост от вида чувство. Например, чувствата на любовта са дълготрайни, докато щастието или тъгата могат да бъдат краткосрочни. Примерите за чувства включват вълнение, шок, физическа болка и т.н.

Понятието "емоция" често се свързва с настроение, темперамент, личност и мотивация. Много психолози заявяват, че емоциите често са причинени от освобождаването на хормони и невротрансмитери, които след това превръщат тези емоции в чувства. Хормоните и невротрансмитерите включват допамин, норадреналин, серотонин, окситоцин и кортизол. Оттук може да се каже, че всички емоции произтичат от мозъка, който влияе на тялото чрез хормоните. Така тялото осъзнава тези емоции и след това ги превръща в чувства. Чувствата често са краткотрайни, а емоциите се смятат за дълготрайни и са движещата сила за мотивацията. Емоция се определя като силно възбуждане на чувствата, задействани от любовта, омразата, страхът и т.н., и обикновено придружени от определени физиологични промени, като повишен сърдечен ритъм, учестено дишане и често очевидното проявление, като плач или треперене.