ПРОВЕРИ ЕМОЦИИТЕ СИ!


С нашия тест ще Ви дадем възможност да измерите нивото на вашата асертивност (възможност за себеутвърждаване). Асертивността представлява защитата на собствените права и изразяването на мислите, чувствата и убежденията по открит, директен, честен и уместен начин, без да се накърняват правата на другите и с уважение към техните мисли, чувства и убеждения.

Отговорете на следните въпроси, като изберете възможния отговор, който съответства на Вашето поведение. Бъдете честни със себе си и отговаряйте така, както наистина се държите, а не както мислите, че трябва да отговаряте! Няма верни и неверни отговори!

Нашият ЕМОЦИОНОМЕТЪР ще изчисли вашите точки и ще представи накрая резултатите Ви!

Забележка: За да получите краен резултат, внимавайте да не пропуснете даден въпрос непопълнен!

ЕМОЦИОНОМЕТЪРПочти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги

Почти никога Рядко Понякога Често Почти винаги


Емоционална интелигентност