ВИДОВЕ ЕМОЦИИ


Емоциите са цялостни интензивни реакции на човешката личност за значими за нея явления и ситуации. Те се преживяват като приятни или неприятни състояния в зависимост от личностния смисъл, който човекът приписва на тези явления. Емоциите изпълняват оценъчни и подбудителни функции.


Видове емоции

Гняв

Негативна емоция, която е свързана с раздразнение, ярост и необузданост.

Вълнение

Може да се определи като положителна и отрицателна емоция, защото се свързва с преживяването на нещо неочаквано и неопределено.

Щастие

Положителна емоция, свързана с вътрешна радост, възбуда, позитивно и приповдигнато настроение, вътрешна удовлетвореност.

Съчувствие

Положителна емоция, свързана с емпатия, състрадание, съпреживяване на болката и мъката на друг.

Тъга

Негативна емоция, свързана с униние, липса на ентусиазъм, понижена емоция, печал и скръб.

Любов

Положителна емоция, свързана с привличане към друг, привързаност и отдаденост, силен мотиватор и двигател за определено поведение.

Омраза

Негативна емоция, свързана с тотално отхвърляне, неприемане и отричане на някого или нещо, отвращение и отблъскване.

Страх

Негативна емоция, свързана със състояние на тревожност, паника, заплаха, невъзможност за овладяване на поведение и реакции.